Sản phẩm

˄
˅

Máy siêu âm trong lòng mạch

Model CX50
Hãng sản xuất Philips - Mỹ

Đặc điểm kỹ thuật