Sản phẩm

˄
˅

Máy siêu âm xách tay

Model
Hãng sản xuất Philips - Mỹ

Đặc điểm kỹ thuật