Sản phẩm

˄
˅

Máy sốc tim

Model M series
Hãng sản xuất Zoll - Mỹ

Đặc điểm kỹ thuật