Sản phẩm

˄
˅

Máy tạo nhịp tim tạm thời

Model
Hãng sản xuất St. Jude - Mỹ

Đặc điểm kỹ thuật