Sản phẩm

˄
˅

Máy theo dõi sản khoa

Model FM20, FM30
Hãng sản xuất Philips - Mỹ

Đặc điểm kỹ thuật