Sản phẩm

˄
˅

Máy thở chức năng cao

Model Newport e360
Hãng sản xuất Convidien - Mỹ

Đặc điểm kỹ thuật