Sản phẩm

˄
˅

Máy thổi form

Model M-781, M-780
Hãng sản xuất Sidi - Ý

Đặc điểm kỹ thuật