Sản phẩm

˄
˅

Máy vỗ rung lồng ngực

Model Vest 205
Hãng sản xuất Hillroom - Mỹ

Đặc điểm kỹ thuật