Sản phẩm

˄
˅

Mô hình đào tạo điều dưỡng cơ bản và nâng cao

Model
Hãng sản xuất Laerdal - Na Uy

Đặc điểm kỹ thuật