Sản phẩm

˄
˅

Mô hình đào tạo kỹ năng: CPR, cấp cứu nâng cao, chấn thương, tim mạch

Model
Hãng sản xuất Laerdal - Na Uy

Đặc điểm kỹ thuật