Sản phẩm

˄
˅

Monitor theo dõi độ bão hòa oxy tổ chức não và khu vực

Model 5100C INVOS
Hãng sản xuất Convidien - Mỹ

Đặc điểm kỹ thuật