Sản phẩm

˄
˅

Nẹp vách ngăn silicon hình sống mũi

Model
Hãng sản xuất Medtronic - Mỹ

Đặc điểm kỹ thuật