Sản phẩm

˄
˅

Nhiệt kế điện tử

Model
Hãng sản xuất Omron - Nhật Bản

Đặc điểm kỹ thuật