Sản phẩm

˄
˅

Ống nghe

Model 5079 -135
Hãng sản xuất Welch Allyn - Mỹ

Đặc điểm kỹ thuật