Sản phẩm

˄
˅

Sản phẩm tiêu hao giữ nhiệt trẻ sơ sinh

Model Trans Warmer
Hãng sản xuất Cooper Surgical - Mỹ

Đặc điểm kỹ thuật