Sản phẩm

˄
˅

Thiết bị theo dõi chức năng não liên tục

Model Olympic Brainz monitor
Hãng sản xuất Natus - Mỹ

Đặc điểm kỹ thuật