Tin tức

Hội thảo tư vấn xây dựng gói dịch vụ y tế cơ bản ở Việt Nam

Hội thảo tư vấn xây dựng gói dịch vụ y tế cơ bản ở Việt Nam

Trong khuôn khổ các hoạt động xây dựng Gói dịch vụ y tế cơ bản (GDVYTCB) tại Việt Nam, theo chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Y tế, PGS. TS. Phạm Lê Tuấn, Viện Chiến lược và Chính sách Y tế (CLCSYT) đã tổ chức Hội thảo tư vấn xây dựng GDVYTCB ở Việt Nam trong ngày 31/03/2016 tại Hà Nội. Mục tiêu của Hội thảo nhằm thống nhất khái niệm, phạm vi cũng như cách tiếp cận trong xây dựng GDVYTCB dựa trên bảo hiểm y tế (BHYT) chi trả. “Hội thảo tư vấn xây dựng gói dịch vụ y tế cơ bản ở Việt Nam” Xem tiếp