Tuyển dụng

Tuyển dụng

VỊ TRÍ  QUẢN LÝ NHÂN SỰ

Bộ phận:  Phòng Hành chính Nhân sự

Chức danh:  Quản lý Nhân sự

Cán bộ quản lý trực tiếp  Trưởng phòng Hành chính Nhân sự

  1. Trách nhiệm:

–  Thực hiện việc tuyển dụng theo kế hoạch và yêu cầu các phòng ban.

–  Thực hiện việc ký kết hợp đồng lao động và chuyển hồ sơ cho phòng kế toán thực

hiện.

–  Quản lý hồ sơ nhân sự của nhân viên.

–  Theo dõi việc nghỉ làm, nghỉ việc, nghỉ chế độ và chuyển hồ sơ cho phòng kế toán

giải quyết chế độ cho người lao động.

–  Tổ chức thực hiện việc đào tạo nhân sự mới, đào tạo nâng cao kỹ năng cho nhân sự

toàn công ty.

–  Theo dõi việc thực hiện cam kết sau đào tạo

–  Thực hiện việc xây dựng hệ thống mô tả công việc các phòng ban.

–  Điều chỉnh, cập nhật hệ thống mô tả công việc sao cho phù hợp với thực tế công việc

các phòng ban.

–  Xây dựng các tiêu chí đánh giá nhân sự cho các phòng ban.

BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 

–  Thực hiện việc đánh giá nhân sự sau thử việc, đánh giá năng lực nhân sự đang làm

việc theo định kỳ hàng tháng.

–  Giám sát việc lập kế hoạch và báo cáo công việc hàng ngày của các Phòng ban.

–  Xây dựng hệ thống các qui chế, qui trình, qui định cho Công ty và giám sát việc chấp

hành các nội qui đó.

–  Hỗ trợ Trưởng phòng trong việc xây dựng chính sách thăng tiến và thay thế nhân sự.

–  Hỗ trợ Trưởng phòng trong việc hoạch định nguồn nhân lực nhằm phục vụ tốt cho

sản xuất kinh doanh và chiến lược của công ty.

–  Hỗ trợ trưởng phòng xây dựng quy chế lương thưởng, các biện pháp khuyến khích –

kích thích người lao động làm việc.

–  Hỗ trợ Bộ phận khác trong việc quản lý nhân sự và là cầu nối giữa BGĐ và Người lao

động trong Công ty.

–  Tham gia xây dựng, thực hiện, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo

tiêu chuẩn ISO của công ty.

–  Giám  sát  việc  thực  hiện  ISO  hàng  ngày  tại  các  phòng  ban,  phát  hiện  những  điểm

không phù hợp và đề xuất những cải tiến.

–  Lập báo cáo việc thực hiện ISO của các phòng ban.

  1. Quyền hạn:

–  Đề xuất những phương án tuyển dụng phù hợp với chiến lược phát triển nhân sự của

công ty.

–  Đề xuất các hình thức đào tạo thích hợp nhằm nâng cao hiệu quả công việc và chính

sách phát triển nhân sự.

–  Đề xuất khen thưởng những nhân viên có thành tích tốt trong công việc.

–  Đề xuất xử lý kỷ luật với những cá nhân vi phạm quy chế của công ty.

–  Yêu cầu các phòng ban cung cấp thông tin về nội dung công việc và kết quả làm việc

của nhân viên, làm cơ sở cho việc đánh giá nhân sự.

–  Đề xuất trang bị phương tiện làm việc cho nhân viên mới theo yêu cầu công việc và

theo bản mô tả công việc đã được duyệt.

  1. Báo cáo và uỷ quyền:

–  Báo cáo cho Trưởng phòng và Ban giám đốc về công tác tuyển dụng, đào tạo và đánh

giá nhân sự theo định kỳ và đột xuất khi có yêu cầu.

–  Báo cáo cho Trưởng phòng và Ban giám đốc về việc thực hiện ISO tại các phòng ban.

 

  1. Tiêu chuẩn:

4.1 Trình độ học vấn/chuyên môn:

–  Tốt nghiệp đại học, chuyên ngành về Quản lý nhân sự hoặc Quản trị nhân lực.

–  Vi tính văn phòng tương đương B trở lên.

4.2 Kỹ năng:

–  Kỹ năng lập kế hoạch.

–  Kỹ năng tổ chức và giám sát công việc.

–  Kỹ năng phân tích, tổng hợp, làm báo cáo.

–  Kỹ năng giao tiếp tốt.

4.3 Kinh nghiệm:

–  Ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong công tác quản trị nhân sự.

4.4 Phẩm chất cá nhân:

–  Có khả năng chịu áp lực cao trong công việc.

–  Trung thực, dũng cảm, nhiệt tình công tác.

–  Sáng tạo trong công việc.

  1. Điều kiện làm việc:

5.1 Thời gian làm việc: từ 8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00, 8:00 – 12:00 ngày thứ 7, chiều

thứ 7 và ngày chủ nhật được nghỉ.

5.2 Địa điểm làm việc: tại văn phòng công ty.

5.3 Phương tiện làm việc:

–  Cung cấp bàn ghế làm việc, tủ đựng hồ sơ.

–  01 máy vi tính.

–  Máy in, fax, điện thoại, mail sử dụng chung của công ty.